25. 4. 2018

Primátor Volf společně s Volbou pro Kladno, ANO a komunisty na dnešním zasedání Zastupitelstva protlačili změny územního plánu, které umožní i výstavbu hypermarketu na Růžovém poli.

Rozhodnuto ale stále není. V procesu se dostáváme k dalšímu kroku, který sledujeme od začátku, tj. aby rozhodnul někdo jiný, než Volf. Další na řadě je tak Středočeský kraj, potom soud. Stále se také může podařit posbírat dostatek podpisů pro vyhlášení referenda proti vzniku obchodní a výrobní zóny.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak Město Kladno vypořádalo Vaše námitky, můžete v prvním kroku podat podnět na příslušný krajský úřad, aby rozhodnutí o námitkách přezkoumal. V rozhodnutí je množství nesrovnalostí, pokud jste námitky podávali, rádi s podnětem pomůžeme!

 

A jak byly vlastně vypořádány námitky, které občané podepisovali?

• Na Růžovém poli má vzniknout hypermarket proto, že za 10 let se plocha nedokázala využít pro sport

• město Kladno nepovažuje za podložené, že by v Kročehlavech bylo málo ploch pro sport. Volf s ANO a KSČM si asi myslí opak.

• přesto se mají hledat nové plochy pro sport, a to v rámci územní studie Růžového pole, např. změnou lesa na veřejnou zeleň s využitím pro sport, novou plochou pro sport v Arménské atd.

• výstavba na Růžovém poli prý nebude mít žádný vliv na oslabení centra města a rozvoj areálu bývalé Poldi (…)

• možný nárůst dopravy není pro vedení města podstatný a bude ho řešit až v dalších fázích řízení

• z umístění plochy pro hypermarket do těsné blízkosti obytné zástavby se prý v územním plánu nedají odvodit žádné negativní dopady na kvalitu bydlení

• stejně tak se prý nedá posoudit riziko ovlivnění pramenů v lese Bažantnice

• částečně akceptovali naší námitku k zeleni – koeficient se sníží jen tam, kde to bude doloženo dokumentací a u rodinných domů na pozemku do 400 m2

• omezit zeleň se ale může, protože je Kladno obklopeno lesy a lidé tak můžou za zelení chodit tam

• částečně akceptovali také naší námitku k max. podlažnosti u bytových domů a nízkopodlažní zástavbě – bude max. 3+1 (návrh byl 4+1) a navýšení se bude muset dále odůvodňovat

• navýšení budov o další patra nepovede k většímu nárůstu počtu obyvatel