UA-113943530-1

Schůze Zelených Kladno, 27. 2. 2018 od 18:00

19. 2. 2018  |  v restauraci Kladenské divadélko, J. Hory 1981, Kladno Schůze kladenských Zelených jsou nově veřejné. Co by se mělo na Kladně změnit? Co plánují Zelení Kladno v komunálních volbách 2018? Jaké jsou naše priority? Na jaké problémy bychom se měli zaměřit? Chcete se podílet na změně Kladna? Přijďte se podívat na více»

Jak podpořit kulturní život na Kladně?

11. 2. 2018  |  Kladno ani v roce 2018 nemá jasná pravidla pro dotace do kultury (a dalších oblastí) a ve svém rozpočtu na ně vyčleňuje pouhý 1 mil. Kč. Jiná města v ČR ale na rozdíl od Kladna svůj kulturní život systematicky a promyšleně podporují a cíleně se zaměřují na rozvoj kreativity obyvatel více»

Opakované projednání Regulačního plánu pro Koněv

2. 2. 2018  |  V pondělí 26. února od 15:00 se uskuteční opakované veřejné projednání návrhu Regulačního plánu pro Vojtěšskou huť (RP2). Po prvním veřejném projednání obdrželo Město množství námitek a připomínek, které muselo vypořádat. Některé změny jsou natolik významné, že je nutné proces veřejného projednání zopakovat. Asi nejpodstatnější změnou je možnost zastavění tzv. více»

Návrh rozpočtu Města Kladna na rok 2018

30. 1. 2018  |  Podle dnes zveřejněného návrhu rozpočtu Města Kladna na rok 2018 se koalice primátora Volfa, komunistů a ANO v posledním roce u moci snaží stihnout, co od roku 2014 zanedbávali, tj. hlavně investice. Co je ale mnohem horší, stávající vedení Města selhává v získávání evropských dotací a na investiční akce si více»

Návrhy regulačních plánů pro Podprůhon (RP3) a Štechovu ulici (RP4)

5. 1. 2018  |  Návrhy regulačních plánů pro Podprůhon (RP3) a Štechovu ulici (RP4) byly dne 2. 1. 2018 vyvěšeny na úřední desce Města Kladna. Jedná se o verze pro tzv. společné jednání, tj. projednání s dotčenými úřady. Nicméně připomínky může již nyní podávat kdokoli, a to do 1. února 2018. Dalším krokem bude více»

Dopis Platformy pro sociální bydlení primátorovi Kladna k omezení doplatků na bydlení

21. 12. 2017  |  Platforma pro sociální bydlení zveřejnila dopis primátorovi Kladna z října, kterým upozorňuje na nežádoucí dopady plošného omezení vyplácení doplatků na bydlení. Na dopis město nereagovalo, a proto jej Platforma nyní zveřejnila. Platforma v něm uvádí, že opatřením Města bude docházet k dalšímu prohlubování chudoby a sociální destabilizaci, a tím bohužel také více»

Magistrát vyhlásil celé Kladno oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

13. 12. 2017  |  Město Kladno ve středu 7.12. zveřejnilo rozhodnutí o vyhlášení celého města oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Opatření obecné povahy vstoupí v platnost patnáctým dnem po dni vyvěšení. Milý dárek primátora Volfa, komunistů a babišovců všem obyvatelům Kladna k Vánocům. Opatřením ztratí všichni žadatelé nárok na doplatek na bydlení více»

Pomozte se sháněním 200 podpisů pod námitky ke změnám územního plánu – obchoďák na Růžovém poli, zeleň a další

27. 11. 2017  |  Nesouhlasíte s výstavbou obchoďáku na Růžovém poli nebo s mizením zeleně z města a máte trvalý pobyt na Kladně? Pomozte sehnat alespoň 200 podpisů, díky kterým bude možné podat námitky! Jak na to: 1) vytiskněte sepsané připomínky – ke stažení zde: https://ruzovepole.wordpress.com/…/podepisujte-namitky-ke-…/ 2) doplňte údaje a podepište – POUZE OSOBY S TRVALÝM POBYTEM více»

Připomínky Kraje k návrhu změn územního plánu Kladna a SEA (obchoďák na Růžovém poli atd.)

10. 11. 2017  |  Krajský úřad Středočeského kraje uplatnil v rámci projednávání vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA) své připomínky. Ty nejpodstatnější jsou: 1) extrémně nevhodné je vymezení a napojení komerční plochy 1Z24 (tj. obchoďák na Růžovém poli) do oblasti, která je již tak značně zatížena dopravou a s sní spojenými vlivy (hluk, znečištění ovzduší zejména více»

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna 6. listopadu 2017

7. 11. 2017  |  Hlavním cílem mimořádného zasedání Zastupitelstva bylo schválení úvěrového rámce 450 mil. Kč, který by byl využit na financování investičních akcí města v následujících letech, a refinancování stávajícího dluhu. Zasedání se zúčastnilo 23 zastupitelů z celkového počtu 33, chyběla většina zastupitelů za ČSSD, která je však tak jako tak spíše tichou více»

FACEBOOK