Návrhy regulačních plánů pro Podprůhon (RP3) a Štechovu ulici (RP4)

5. 1. 2018  |  Návrhy regulačních plánů pro Podprůhon (RP3) a Štechovu ulici (RP4) byly dne 2. 1. 2018 vyvěšeny na úřední desce Města Kladna. Jedná se o verze pro tzv. společné jednání, tj. projednání s dotčenými úřady. Nicméně připomínky může již nyní podávat kdokoli, a to do 1. února 2018. Dalším krokem bude více»

Dopis Platformy pro sociální bydlení primátorovi Kladna k omezení doplatků na bydlení

21. 12. 2017  |  Platforma pro sociální bydlení zveřejnila dopis primátorovi Kladna z října, kterým upozorňuje na nežádoucí dopady plošného omezení vyplácení doplatků na bydlení. Na dopis město nereagovalo, a proto jej Platforma nyní zveřejnila. Platforma v něm uvádí, že opatřením Města bude docházet k dalšímu prohlubování chudoby a sociální destabilizaci, a tím bohužel také více»

Magistrát vyhlásil celé Kladno oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů

13. 12. 2017  |  Město Kladno ve středu 7.12. zveřejnilo rozhodnutí o vyhlášení celého města oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Opatření obecné povahy vstoupí v platnost patnáctým dnem po dni vyvěšení. Milý dárek primátora Volfa, komunistů a babišovců všem obyvatelům Kladna k Vánocům. Opatřením ztratí všichni žadatelé nárok na doplatek na bydlení více»

Pomozte se sháněním 200 podpisů pod námitky ke změnám územního plánu – obchoďák na Růžovém poli, zeleň a další

27. 11. 2017  |  Nesouhlasíte s výstavbou obchoďáku na Růžovém poli nebo s mizením zeleně z města a máte trvalý pobyt na Kladně? Pomozte sehnat alespoň 200 podpisů, díky kterým bude možné podat námitky! Jak na to: 1) vytiskněte sepsané připomínky – ke stažení zde: https://ruzovepole.wordpress.com/…/podepisujte-namitky-ke-…/ 2) doplňte údaje a podepište – POUZE OSOBY S TRVALÝM POBYTEM více»

Připomínky Kraje k návrhu změn územního plánu Kladna a SEA (obchoďák na Růžovém poli atd.)

10. 11. 2017  |  Krajský úřad Středočeského kraje uplatnil v rámci projednávání vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA) své připomínky. Ty nejpodstatnější jsou: 1) extrémně nevhodné je vymezení a napojení komerční plochy 1Z24 (tj. obchoďák na Růžovém poli) do oblasti, která je již tak značně zatížena dopravou a s sní spojenými vlivy (hluk, znečištění ovzduší zejména více»

Mimořádné zasedání Zastupitelstva města Kladna 6. listopadu 2017

7. 11. 2017  |  Hlavním cílem mimořádného zasedání Zastupitelstva bylo schválení úvěrového rámce 450 mil. Kč, který by byl využit na financování investičních akcí města v následujících letech, a refinancování stávajícího dluhu. Zasedání se zúčastnilo 23 zastupitelů z celkového počtu 33, chyběla většina zastupitelů za ČSSD, která je však tak jako tak spíše tichou více»

Veřejné projednání změn územního plánu – obchoďák a výškový dům na Růžovém poli, méně zeleně, více pater po celém městě

31. 10. 2017  |  Město Kladno zveřejnilo návrh změn Územního plánu pro veřejné projednání, které se uskuteční 30. listopadu 2017. Změny se týkají zejména umožnění výstavby dalšího obchodního centra na Růžovém poli, výškového obytného domu u Růžového pole, plošnému snížení požadavků na koeficienty zeleně po celém území Kladna a navýšením maximálního počtu podlaží. Oproti více»

Co s kladenskou MHD?

18. 10. 2017  |  Už jsou to téměř dva měsíce od integrace Kladna do Pražské integrované dopravy. Problémy s kvalitou služby v kladenské MHD však stále přetrvávají, dopravě mezi Kladnem a Prahou jsme se již věnovali v příspěvku zde: http://kladno.zeleni.cz/podilejte-se-na-zlepsovani-verejne-dopravy-mezi-kladnem-a-prahou/ Město Kladno financuje kladenskou MHD desítkami milionů Kč ročně, v roce 2017 se zatím více»

Představujeme členky kladenských Zelených kandidující ve volbách do Poslanecké sněmovny!

17. 10. 2017  |  Na 11. místě kandidátky Zelených je Eva Češpivová z Kladna, tlumočnice a lektorka německého jazyka, absolventka kurzu Lektor komunitního a individualizovaného vzděláváni, zaměřeného na možnosti vzděláváni v ČR. Eva je členkou Zelených od roku 2008 a její témata jsou rozvoj zdravého a kvalitního prostředí pro naše děti, pro jejich fyzický, více»

Kladno by mělo zavést participativní rozpočet

14. 10. 2017  |  Myslíte si, že rozpočet Kladna není využíván tak, jak by měl? Máte nějaký nápad, co byste ve vašem okolí chtěli změnit nebo vylepšit? Měla by se veřejnost spolurozhodovat o využití rozpočtu? Mělo by být na Kladně více hřišť? Chybí někde chodník? Přechod pro chodce? Komunitní zahrádka? Podporujeme zavedení tzv. „participativního více»

FACEBOOK