window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-114924349-1');

Jak je Kladno transparentní?

25. 1. 2024  |  Na webu Transparentní Česko najdeme žebříček stovky největších českých měst, a mezi nimi pochopitelně i Kladno. Města jsou zde hodnocena ve čtyřech kategoriích: Otevřenost samosprávy, Radniční periodika, Veřejné zakázky a Whistleblowing. Rozeberme si postupně, jak na tom Kladno ve které kategorii je a proč. Otevřenost samosprávy V tomto bodě je více»

Kterak Kocourkovští pyrotechniku regulovali

7. 10. 2023  |  Bylo, nebylo… Ve městě Kocourkově, kde starosta, aby ušetřil za dopravu, dostal ji do stavu, kdy musí z městské pokladny nahrazovat peníze, které dříve platilo hlavní město, a ještě si najal právní firmu, aby se o to mohl soudit, a lidé ho i tak nadšeně volí, protože slibuje, že je více»

Dny města Kladna: Je vůbec co slavit?

31. 8. 2023  |  K lidské kultuře patří různé svátky, oslavy a další veselice, z nichž některé se pravidelně opakují, a nejinak je tomu i na Kladně, k němuž patří zářijový festival Dny města Kladna. Tato akce má však s Kladnem pramálo společného. Začněme jejím názvem. Jakožto rodilá mluvčí češtiny si pod názvem Dny více»

Seminář o fotovoltaice na bytových domech

29. 8. 2023  |    Přechod na obnovitelné zdroje energie dlouhodobě podporujeme. Jsou efektivně nevyčerpatelné, jejich dopady na životní prostředí jsou výrazně menší, než v případě alternativ, a dokáží fungovat decentralizovaně. Na problematiku obnovitelných zdrojů máme odborníky. Proto teď, když v České republice roste zájem o malé fotovoltaické elektrárny a konečně dochází k potřebným více»

Ivana Recmanová na konferenci Mezinárodní telekomunikační unie

6. 2. 2023  |  6. prosince 2022 se již tradičně uskutečnila na virtuální půdě Mezinárodní telekomunikační unie (jedné z agentur OSN) konference Accessible Europe: ICT 4 All neboli Přístupná Evropa: informační a komunikační technologie pro všechny, jejímž smyslem je přinášet témata o přístupnosti informačních technologiích v Evropě. Mezi řečnictvem byla i členka ZO Kladno více»

Bytový projekt Kladno – Růžové pole

31. 12. 2022  |  Když se nepodařilo uchránit Růžové pole před výstavbou Glóbusu, byla jeho jižní část dočasně ušetřena jako územní rezerva. V minulém roce ale město změnou územního plánu tuto plochu změnilo na stavební parcelu. Jejím novým vlastníkem se stala česká pobočka finské firmy YIT a nedávno jsme se dozvěděli, co chce na více»

Kladno jako hospodářsky a sociálně ohrožené území

26. 7. 2022  |  Na jednání rady Středočeského kraje 14.7. byl mimo jiné projednáván materiál „Aktualizace hospodářsky a sociálně ohrožených území Středočeského kraje“. Tento materiál obsahuje seznam více než tisíce středočeských obcí, hodnocených v pěti kategoriích: přírůstek (nebo úbytek) obyvatel, věková struktura, nezaměstnanost, podnikatelská aktivita a dopravní obslužnost veřejnou dopravou. Hodnocení v jednotlivých oblastech více»

Kladno potřebuje jasný směr

30. 6. 2022  |  Kladno je město, které neví kudy kam. Už několik volebních období se potácí mezi dvěma alternativami. Jedna z nich bojuje za svobodu pro bohaté, aby mohli dělat co se jim zachce, a doufá, že všechny problémy vyřeší trh. Druhá si dělá co chce, a doufá, že problémy se vyřeší samy, více»

vlak vyjíždějící z hlavního nádraží

Čekání na vlak

9. 5. 2022  |  Kladno je největší město ve Středočeském kraji, a také jediné z velkých měst, do kterého nevede moderní železniční trať. S trochou nadsázky se dá říci, že technologie železniční dopravy se zde za posledních sto let nezměnila – po jednokolejné trati pořád jezdí lokálka poháněná spalováním fosilních paliv.  Přitom myšlenky na více»

„Mrakodrap“ u Růžového pole?

29. 7. 2020  |  Po kontroverzní změně územního plánu na Růžovém poli, prosazené minulým vedením města, nyní současné vedení uvažuje o vybudování výškové budovy 🏢 s částečně obytnou funkcí na trianglu před Dr. Oetkerem. Za tím účelem nabídlo pozemek k prodeji za 3200 Kč za metr čtvereční (+21% DPH) za podmínek, které byly zveřejněny více»

FACEBOOK