10. 5. 2018

Podle Krajského soudu jsou ustanovení zákona o hmotné nouzi, na základě kterých bylo celé území Kladna primátorem Volfem prohlášeno „ghettem“ (tj. oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů), v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Krajský soud to uvedl ve svém usnesení z 26. dubna 2018: Usnesení Krajského soudu v Praze – přerušení řízení

Krajský soud se zároveň rozhodl připojit k již vedenému řízení u Ústavního soudu proti příslušným ustanovením zákona, která takové zóny umožňují obcím vyhlašovat a díky kterým pak následně noví žadatelé ztrácejí nárok na doplatek na bydlení.

Zrušení kladenského „ghetta“ je tak na dobré cestě.

Více o kauze zde: http://kladno.zeleni.cz/magistrat-vyhlasil-cele-kladno-oblasti-se-zvysenym-vyskytem-socialne-nezadoucich-jevu/